Site mapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 0-2402-8107
Search

ประโยชน์การต่อ MA

ท่านเคยประสบปัญหาแบบนี้หรือไม่

 • ซื้อโปรแกรมแล้วแต่ใช้งานไม่ได้
 • พนักงานลาออกบ่อยต้องเสียเวลาอบรมพนักงานใหม่
 • ข้อมูลหายไม่รู้ว่าจะต้องแก้ปัญหาอย่างไร
 • มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือแต่ติดต่อ Software House ไม่ได้ เนื่องจากเลิกกิจการไปแล้ว
การทำ MA เปรียบเสมือนกับคนที่จำเป็นจะต้องทำประกันชีวิต ท่านจะเห็นความสำคัญของ MA ต่อเมื่อเกิดอุบัติเหตุในองค์กร การทำ MA ท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆในการขอรับบริการ ให้คำแนะนำการใช้งานโปรแกรมตลอดภายในอายุสัญญาบริการ MA เป็นค่าบริการรายปีที่ลงทุนคุ้มค่ากว่าการเสียค่าใช้จ่ายบริการต่อครั้ง เช่น การติดตั้งโปรแกรม,การเปลี่ยนย้ายหรือการเพิ่มจำนวนเครื่องจะมีค่าใช้จ่ายบริการ 5,000 บาท/ครั้ง,การ Upgrade หรือ Update Version ซึ่งภายใน 1 ปี อาจจะมีการ Update มากกว่า 1 Version ซึ่งครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มเอกสารทางราชการ,การเพิ่ม Feature ให้รองรับการทำงานของโปรแกรม ,การให้บริการปรึกษาการใช้งานหรือการอบรมโปรแกรมที่ศูนย์บริการโปรซอฟท์ ซึ่งมีการคิดค่าใช้จ่ายให้บริการตามจริง ซึ่งจากการบริการที่ยกตัวอย่างข้างต้นเพียงใช้บริการ 1 ครั้งก็คุ้มค่ากว่าการซื้อค่าบริการรายครั้ง และการต่อสัญญา Maintenance เป็นการให้บริการถึง 1 ปีเต็มและไม่จำกัดจำนวนครั้งที่ให้บริการ ดังนั้นการต่อสัญญาบริการ Maintenance รายปีจะได้รับการบริการที่คุ้มค่ากว่าจริงๆ และจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่ใช้งานโปรแกรมว่าจะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการคอยดูแล ให้คำปรึกษาและได้รับการพัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะแตกต่างกับสินค้าประเภทอื่นๆ ที่มีค่าบริการบำรุงรักษาอย่างเดียวหากต้องการ Upgrade หรือ Update ต้องซื้อสินค้าใหม่ทั้งหมด และบริษัทฯสามารถนำมูลค่า Maintenance มาพัฒนาการบริการและผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ Maintenance Agreement (MA)
 • มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจำบริษัท
  จะทำให้ท่านง่ายต่อการติดตามประสานงาน ท่านจะได้รับบริการอย่างรวดเร็ว และ ตรงประเด็น เพราะเจ้าหน้าที่จะทราบประวัติอย่างต่อเนื่องและตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ ทันที โดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องอธิบายรายละเอียดใหม่
 • อบรมที่ศูนย์โปรซอฟท์ (Training Center) ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  เหมาะสมกับระบบงานได้ ท่านสามารถเข้ามาอบรมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ที่สำคัญกรณีรับพนักงานใหม่ท่านไม่ต้องเสียเวลาอบรมเพียงแค่ท่านส่งพนักงานเข้ามาอบรมที่ศูนย์โปรซอฟท์ฯ พนักงานใหม่สามารถทำงานได้ทันที การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป ต้องอาศัยการอบรมอยู่บ่อยๆ เพื่อสร้างความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้
 • Update โปรแกรมฟรี
  1.การ Update Version Program
  2.การ Upgrade Version Programโปรแกรมสำเร็จรูปจำเป็นต้องมีการ Upgrade Version เพื่อให้โปรแกรมมีความทันสมัยถูกต้องตามหลักของกฎหมาย ฉะนั้น MA ที่ได้ต่อสัญญาทุกปี จะรวมค่าบริการส่วนนี้ด้วย ทุกครั้งที่โปรแกรมมีการพัฒนา ท่านจะได้รับสิทธิการUpgrade Update โปรแกรมฟรี ซึ่ง Prosoft เองไม่มีการคิดค่าบริการต่อครั้ง เพราะการจ่ายค่าบริการต่อครั้ง อาจจะเเพงกว่าจ่าย MA ต่อปีด้วยซ้ำ ซึ่งตรงนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดของลูกค้า
  • ให้บริการตอบคำถามทางโทรศัพท์และบริการ Remote ดูแลแก้ไขปัญหา
   1. บริการปรึกษาทางโทรศัพท์และบริการถาม-ตอบ ทาง E-Mail
   2. บริการตอบคำถามทาง Internet, Remote Access และ Prosoft Quick Support (TeamViewer)
   ในการบริการต้องอาศัย ความรวดเร็ว ปัจจุบัน Prosoft มีบริการลูกค้าอย่างรวดเร็ว คือกรณีติดปัญหาการใช้งานสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถาม หรือกรณีไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ได้ ทางเจ้าหน้าที่จะทำการ Remote เข้าไปแก้ไขปัญหาให้ทันที
  • บริการติดตั้งและทดสอบโปรแกรมที่ศูนย์โปรซอฟท์
   1. การย้ายระบบงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์
   2. การติดตั้งระบบงานใหม่
         หัวข้อด้านบนเป็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป ฉะนั้น Prosoft ได้มีวิธีการบริการแก้ไขปัญหานี้ให้กับทางลูกค้าไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งบริการนี้ล้วนแล้วแต่รวมอยู่ใน MA ทั้งนั้น โดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  Service
  ContactUs
  Download
  รับทำเว็บไซต์
  หางานทั่วไทย
  Prosoft CRM
  B2BThai