Site mapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 0-2402-8107
Search

บริษัท โคราช กรุ๊ป วิศวกรรม จำกัด"โปรแกรม POS ใช้งานสะดวก ตอบโจทย์ในการทำงาน"

  คุณปรีชา
ตำแหน่ง : Service Engineer

 ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับรับออกแบบและจำหน่ายวัสดุ-อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า, ระบบควบคุมอัตโนมัติ
และเครื่องมือวัด สำหรับอาคารสำนักงาน,โรงแรม และโรงงานอุตสาหกรรม ขนาดใหญ่


ทุนจดทะเบียน : 10,000,000    
จำนวนพนักงาน :N/A

สาเหตุที่นำ Software มาให้ใช้ในการทำงาน
"ใช้งานสะดวก ตอบโจทย์ในการทำงาน"

 โปรแกรมขายหน้าร้าน Prosoft POS ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?
"สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ง่าย และการค้นหาข้อมูลรวดเร็ว สะดวกต่อการทำงาน"

เกี่ยวกับบริษัท:

http://koratgroup.com 

                                        บทความโดย : คุณปรีชา บริษัท โคราช กรุ๊ป วิศวกรรม จำกัด
ประกาศบทความโดย : http://www.prosoftpos.com

Service
ContactUs
Download
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
Prosoft CRM
B2BThai